Infrafrontier

 • Fuchs H, Gailus-Durner V, Neschen S, Adler T, Caminha Afonso L, Aguilar-Pimentel JA, Becker L, Bohla A, Calzada-Wack J, Cohrs C, Dewert A, Fridrich B, Garrett L, Glasl L, Götz A,Hans W, Hölter SM, Horsch M, Hurt A, Janas E, Janik D, Kahle M, Kistler M, Klein-Rodewald T, Lengger C, Ludwig T, Maier H, Marschall S, Micklich K, Möller G, Naton B, Prehn C, Puk O, Rácz I, Räß M, Rathkolb B, Rozman J, Scheerer M, Schiller E, Schrewe A, Steinkamp R, Stöger C, Sun M, Szymczak W, Treise I, Vargas Panesso IL, Vernaleken AM, Willershäuser M, Wolff-Muscate A, Zeh R, Adamski J, Beckers J, Bekeredjian R, Busch DH, Eickelberg O, Favor J, Graw J, Höfler H, Höschen C, Katus H, Klingenspor M, Klopstock T, Neff F, Ollert M, Schulz H, Stöger T, Wolf E, Wurst W, Yildirim AÖ, Zimmer A, Hrabě de Angelis M.
  Innovations in phenotyping of mouse models in the German Mouse Clinic.
  Mamm. Genome 23. 611-622 (2012)

 • Fuchs H, Neschen S, Rozman J, Rathkolb B, Wagner S, Adler T, Alfonso L, Aguilar-Pimentel JA, Becker L, Bohla A, Calzada-Wack J, Cohrs C, Frankó A, Garrett L, Glasl L, Götz A, Hagn M, Hans W, Hölter SM, Horsch M, Kahle M, Kistler M, Klein-Rodewald T, Lengger C, Ludwig T, Maier H, Marschall S, Micklich K, Möller G, Naton B, Neff F, Prehn C, Puk O, Rácz I, Räß M, Scheerer M, Schiller E, Schöfer F, Schrewe A, Steinkamp R, Stöger C, Treise I, Willershäuser M, Wolff-Muscate A, Zeh R, Adamski J, Beckers J, Bekeredjian R, Busch DH, Favor J, Graw J, Katus H, Klopstock T, Ollert M, Schulz H, Stöger T, Wurst W, Yildirim AÖ, Zimmer A, Wolf E, Klingenspor M, Gailus-Durner V, Hrabé de Angelis M.
  Mouse genetics and metabolic mouse phenotyping.
  In: Suhre, K.: [Ed.]: Genetics Meets Metabolomics: from Experiment to Systems Biology. : Springer, 2012.

 • Raess, M. & Hrabé de Angelis, M.
  Infrafrontier – Mouse models and phenotyping data for the European biomedical research community.
  EMBnet.news 15(2): 16-19  (2009)