Staff

Image Name Job Title E-mail Telephone Building/Room
Dr. Hauck,
Stefanie
Head and Scientific Coordinator E-mail +49 89 3187-3941 Heidemannstr.1 / 122
Dr. König,
Ann-Christine
Project Management E-mail +49 89 3187 49203 Heidemannstr.1 / 121
Dr. Merl-Pham,
Juliane
Project Management E-mail +49 89 3187-3861 Heidemannstr.1 / 121
Dr. von Törne,
Christine
Project Management E-mail +49 89 3187-2183 Heidemannstr.1 / 121
Dr. Petrera,
Agnese
Research Scientist E-mail +49-89-3187-3489 Heidemannstraße 1 / 119
Helm,
Sandra
Technical Assistant
Bock,
Michael
Technical Assistant E-mail +49-89-3187-3862 Heidemannstr.1 / 114b
Eckhard,
Nicole
Technical Assistant
Blindert,
Marcel
Bioinformatician E-mail +49 89 3187-2961 Heidemannstr.1 / 118